2 cze Brak komentarzy admin Polska , , ,

Beskid Średni to niewysokie pasmo Beskidów, leżące na północ od Beskidu Wysokiego. Zachodnią jego granicę stanowi Beskid Mały, a wschodnią Beskid Wyspowy. Na północy Beskid Średni opada w kierunku Pogórza.
Istnieją spory co do tego, jakie grupy górskie należą do Beskidu Średniego w jego części zachodniej. Położone na zachodzie Pasmo Pewelskie niekiedy zaliczane jest do Beskidu Małego, z kolei góry leżące pomiędzy Pasmem Pewelskim a dolinami górnej Koszarawy i Stryszawy (z najwyższym szczytem Laskiem, 871 m) włączane bywają przez niektórych autorów do Beskidu żywieckiego. Bezspornie natomiast należą do Beskidu Średniego góry położone między doliną Skawy na zachodzie a doliną Raby na wschodzie, z najwyższym wzniesieniem Koskowej Góry (874 m) oraz położone na wschód od Raby pasmo Łysiny i Lubomira (912 m). Te dwie grupy górskie nazywane są także Beskidem Makowskim. Nas interesować będzie środkowa, tj. leżąca pomiędzy dolinami Skawy i Raby część Beskidu Średniego. Składa się na nią kilka pasm górskich o równoleżnikowym przebiegu, m.in. pasmo Chełmu (604 m), Babicy (734 m) i najdłuższe w tym rejonie pasmo Koskowej Góry (874 m) i Kotonia (868 m), wysyłające odgałęzienia w kierunku południowym.


W Beskidzie Średnim nie ma schronisk górskich, baza noclegowa mieści się jedynie w dolinach. Góry te były do niedawna wręcz nieznane turystom, bardziej zainteresowanym wyższymi partiami Beskidów. Ma wszakże Beskid Średni wiele uroku, zwłaszcza w pełni lata, kiedy częste w krajobrazie tych gór uprawne pola przybierają złoty kolor, kontrastujący z ciemną zielenią lasów. Beskid Średni jest też dogodnym terenem wycieczkowym wczesną wiosną i późną jesienią, gdy w wyższych partiach Beskidów zalega śnieg.
Niektóre z otaczających Beskid Średni miejscowości przedstawiają nie lada wartość pod względem krajoznawczym. Wymienić tu należy przede wszystkim zespół sakralny Kalwarii Zebrzydowskiej oraz małomiasteczkową zabudowę Lanckorony wraz ze wznoszącymi się nad nią ruinami zaniku Kazimierza Wielkiego. A i inne miasteczka i wsie, położone nad czystymi wodami, wśród lasów, zachęcają do odpoczynku w ciszy i w rzeźwym powietrzu.